DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Sbor dobrovolných hasičů Lanškroun

OHLÁŠENÍ PÁLENÍ

Pálení v Pardubickém kraji

Upozorňujeme na zákon č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který v § 5 odst. 2 zakazuje právnickým a podnikajícím fyzickým osobám vypalování porostu. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.Na níže uvedeném odkazu můžete nahlásit pálení
 

 

 

Změna ohlášeného pálení

Pro změnu kterékoliv informace v již ohlášeném pálení je nutné telefonicky kontaktovat
Krajské operační a informační středisko HZS Pardubického kraje na tel. +420 950 570 110.