DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Sbor dobrovolných hasičů Lanškroun

Aktuality

Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Lanškrouně bude mít novou zbrojnici

umístění

 Město Lanškroun vyhlásí architektonickou soutěž o návrh novostavby hasičské zbrojnice Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Lanškrouně (JSDH). Zbrojnice JSDH se nyní nachází v prostorech budovy Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje v Janáčkově ulici. Tento prostor je již z kapacitních důvodů nevyhovující a jeho rozšíření na stávajícím místě není možné.

Lanškrounští dobrovolní hasiči ve své více než stopadesátileté historii sídlili postupně v několika budovách, z nichž si minimálně jednu vybudovali ve svém volném čase v „Akci Z“. Poslední destinací je budova Hasičského záchranného sboru v Lanškrouně, kde jsme v nájmu. Jak rostou nároky na technické vybavení a techniku „placených“ hasičů, rostou samozřejmě i na „dobrovolné“ hasiče. To, že stávající prostory přestávají stačit pro obě jednotky, řešíme s městem již několik let. V loňském roce se k tomu přidala ještě celosvětová pandemie. HZS logicky budovu uzavřel v rámci akceschopnosti své jednotky pro cizí osoby, kam se bohužel řadí i dobrovolní hasiči, což značně ztížilo naši práci. Fungujeme prakticky v nouzovém režimu. Na základě těchto skutečností velmi kvitujeme rozhodnutí města tuto situaci řešit,“ říká velitel JPO II města Lanškroun Tomáš Klaban.

Architektonická soutěž „Hasičská zbrojnice“ bude vyhlášena jako veřejná jednokolová anonymní soutěž o návrh. Zúčastnit se jí může libovolný počet autorů nebo autorských týmů, které splňují profesní předpoklady a odevzdají návrh v souladu se soutěžními podmínkami. Vše probíhá pod dohledem České komory architektů, aby byla zajištěna regulérnost průběhu a hodnocení soutěže.

Předpokládáme, že se nám podaří získat návrh, který jednotce sboru dobrovolných hasičů umožní naplňovat její poslání, kterým je kvalitní a bezpečná služba veřejnosti.Přínosem soutěže bude možnost výběru z většího počtu návrhů a různých tvůrčích přístupů. Vítězný návrh by měl nabídnout uživatelsky funkční a architektonicky atraktivní stavbu, která naváže na vysoký standard soudobé lanškrounské architektury,“ uvádí městský architekt Oldřich Bittner.

Zadáním pro účastníky soutěže bude nalézt optimální řešení výstavby budovy zbrojnice na volné parcele v ulici Dobrovského, vedle budovy záchranné služby, a jejího dopravního napojení na hlavní silnici. Tato lokalita byla v přípravné fázi za účasti zástupců města a představitelů JSDH vyhodnocena jako nejpříznivější ze čtyř původně vytipovaných míst. Nejdůležitějšími kritérii výběru byla dostupnost a následná rychlost výjezdu k zásahu. Hodnoceno bude nejen řešení dopravního napojení, ale také vnitřní provozní řešení budovy a její atraktivní a reprezentativní vzhled. Současně musí soutěžící dodržet také stanovený limit, jehož výše je 20 milionů Kč. „Vybudování zázemí pro lanškrounské dobrovolné hasiče a výjezdovou jednotku bude v dohledné době velmi důležitou investicí města. Od architektonické soutěže očekávám kvalitní návrhy na řešení objektu hasičské zbrojnice a splnění požadavků jednotky i sboru. Věřím, že se nám podaří najít prostředky na projekční práce a následně také prostředky na realizaci stavby, která by mohla být podpořena některým z dotačních titulů,“ říká starosta města Radim Vetchý.

Hodnotící porota bude složena z členů tzv. závislých, což jsou představitelé města a jimi nominovaní odborníci, kteří jsou jakkoli zainteresováni v soutěženém projektu (například budoucí uživatelé nebo provozovatelé) a dále z členů tzv. nezávislých, jimiž jsou autorizovaní architekti, kteří naopak nemají žádnou vazbu k soutěženému projektu. Radou města již bylo odsouhlaseno složení závislých členů poroty. Takto složená porota vyhodnocuje řádně odevzdané návrhy a určuje výsledné pořadí. Dále porota přidělí pěti nejlépe zpracovaným návrhům finanční odměny. Celková částka však nesmí přesáhnout finanční limit daný vyhlašovatelem. Na základě výsledků soutěže dále proběhne tzv. jednací řízení bez uveřejnění, kterým bude vybrán zpracovatel projektové dokumentace. Po získání souhlasu České komory architektů s regulérností dojde k vyhlášení soutěže. Výsledky by měly být známy začátkem roku 2022.

 

Tisková zpráva města 13. 10. 2021

Kontakt na autorku zprávy: Petra Klementová, e-mail: petra.klementova@lanskroun.eu, tel.: 465 385 210

 

                      

Upozornění pro členy SDH Lanškroun. Dne 17.1.2020 od 18. hod. se v budově HZS Lanškroun uskuteční Výroční valná hromada sboru. Jelikož končí 5ti leté volební období výkonného výboru sboru, budou se konat mimo běžného programu konat i volby na nové volební období. Prosím o maximální účast a kdo má zájem kandidovat ve volbách o náhlašení svého zájmu včetně o jakou pozici by chtěl ucházet. Více informací podá Karel Skalický nebo já. Vladislav Kristek, starosta SDH Lanškroun.

 

         28.4.2019 Dnes jsme se společně se spoustou jiných sborů v našem okrese zůčastnili slavnostního žehnání praporu Okresního sdružení SDH v Ústí nad Orlicí  Foto     

               

  7.4.2018 Aby toho nebylo málo, dnes nás před třetí hodinou odpolední povolal KOPIS na požár trávy do katastru obce Janoušov. Požár byl většího rozsahu v celkem nepřístupném terénu, tudíž se tam sešlo více jednotek a cisteren. Naše jednotka vyjela s oběma Tatrami a chvílemi to byl i celkem slušný Dakar. Hasili jsme třemi proudy C a vše zdárně uhasili. Za zmínku stojí, že tímto požárem se dost rapidně snížila účast na hasičském bowlingu v Tropicu.  Foto

 

 

  3.4.2018 nás chvíli po čtvrté hodině odpolední povolal KOPIS na požár trávy do Tatenic. Prováděli jsme hasební práce ze dvou C proudů a dováželi vodu.   Foto

 

 

  30.3.2018 nás před půl šestou povolal KOPIS na požár sazí v ulici Vančurova v Lanškrouně.   Foto

 

 

  30.3.2018 Jelikož jaro pomalu tluče na vrata, a počasí nás vyhnalo z domovů, rozhodli jsme se k pracem, které je potřeba udělat. Malá jarní brigádička na překážky a plechovou boudu, kterou plánujeme na naše "haraburdí" zakoupit.   Foto

 

 

  27.3.2018 nás chvíli po dvanácté hodině polední vyzval KOPIS na výjezd k požáru vzduchotechniky do jedné z výrobních hal v areálu Forea. Prováděli jsme vynesení tlakových lahví z postiženého prostoru.  Foto  

 

 

  17.3.2018 nás chvíli po desáté hodině dopolední povolal KOPIS na dopravní nehodu osobního vozu, který skončil na poli. Společně s HZS jsme auto pomocí navijáku vytáhli zpět na silnici. 

Foto

 

 

 16.3.2018 nás chvíli před obědem povolal KOPIS na dopravní nehodu mlékařského vozu mezi Lanškrounem a Nepomukami. Pomohli jsme HZS se zabezpečením vozu a poté hurá na oběd.

Foto

 

 

10.2.2018 jsme byli KOPISem před půl šestou odpolení povoláni na požár komína do městyse Dolní Čermná. Naštěstí šlo o hoření v počátečním stádiu a tak jsme se brzy vrátili domů.

 

 

17.1.2018 nás během dne KOPIS povolal nejprve na nahlášený únik oxidu uhelnatého na jedno ze sídlišť a večer opět tahání vozidel v souvislosti se sněhovou kalamitou. 

 

 

16.1.2018 jsme byli KOPISem povoláni v důsledku sněhové kalamity na vytažení několika nákladních vozidel mezi Lanškrounem a Nepomukami. 

 

 

  12.1.2018 Polovina ledna bývá tradičně vyhrazena Výroční valné hromadě členů SDH. Letos zcela vyjímečné, protože se z celkového počtu členů nedostavili pouze čtyři členové. Hodnotili jsme naši loňskou činnost a nastínili výhled na letošní rok.  Foto

 

 

3.1.2018 chvíli před půl čtvrtou odpoledne nás KOPIS povolal na požár v jedné z místních firem, který hlásila Elektronická požární signalizace. Po průzkumu místa společně se zaměstnanci firmy se naštěstí ukázalo, že se jedná o planný poplach.

 

 

   29.12.2017 A další tradiční akce ...  Poslední středa ...  a opět vyšla na pátek. Příjemné závěrečné posezení nás všech co se tu během roku scházíme, tentokrát proložené vtipnými hrátkami.  Foto      

 

  6.12.2017 Jako každý rok, tak i letos navštívil naše ratolesti, jak z kroužku, tak vlastní, Mikuláš, anděl a čert. Probrali knihu hříchů, vyslechli jejich umělecké přednesy a podle zásluh nadělili.  Foto   

 

 

  22.11.2017 Jsme společně s HZS LA a okolními jednotkami vyrazili na taktické cvičení pořádané HZS do LDNky na Laudon. Támatem byla především taktika na evakuaci starších a málo pohyblivých osob.  Foto  

 

 

 Dne 12.ledna 2018 od 18.hod. na stanici HZS v Lanškrouně proběhne Výroční valná hromadu Sboru dobrovolných hasičů v Lanškrouně. Srdečně zveme všechny členy sboru. Za výbor statosta sboru.

 

  20.11.2017 jsme byli v průběhu dne vysláni KOPISem k několika výjezdům, převážně spjatými se sjízdností silnic v našem hasebním okrsku.  Foto 

 

 

  11.11.2017 Dnešní odpoledne jsme v rámci okrsku věnovali procvičení dálkové dopravy ze stroje do stroje, zejména pro mladší a nové strojníky. Místo pro výcvik pro nás připravili hasiči z Ostrova a to na bioplynce u nich v katastru. Výcvik byl zakončen prohlídkou , kterou nám udělal jeden z majitelů. Zhodnocení proběhlo na místní hasičárně.   Foto  

 

 

  8.11.2017 nás chvíli před třetí hodinou odpolední vyzval KOPIS k výjezdu na dopravní nehodu před Opatovem. Společně s jednotkami HZS LA a SY jsme prováděli vyproštění řidičů ze dvou dodávek a po stabilizaci jejich naložení do vrtulníků.  Foto   

 

 

  7.11.2017 nás chvíli po jedné hodině odpolední vyzval KOPIS na výjezd na požár v bytě v domově důchodců. Naštěstí se jednalo o lehčí zahoření, které bylo hnedle zlikvidováno.  Foto   

 

 

  4.11.2017 Rok se s rokem sešel a je tu každoroční společné cvičení se zálohami AČR. Po loňské zkušenosti jsme změnili základnu, a to do Areálu zdraví v Dolní Čermné. Jelikož se do cvičení zapojila i PČR, byl zvolen námět pátrání po hledaných osobách. Naše jednotka společně s jednotkou Dolního Třešňovce vytvořila evakuační středisko a po celý den se podílela na jeho fungování. Den byl zakončen tradiční brannou hrou.  Foto 

 

 

  29.10.2017 Jak bylo předpovědí dáno, postihla náš hasební obvod vichřice Herwart. Celý den jsme se nezastavili a jezdili po spadlých stromech a dalších odpadlých věcech.  Foto  

 

 

  24.10.2017 nás před půl jedenáctou večer vyslal KOPIS na požár střechy do obce Cotkytle. Zde jsme prováděli hasební práce dle pokynů velitele zásahu.  Foto  

 

 

  11.10.2017 nás chvilku po šesté hodině odpolední povolal KOPIS na Skuhrovský kopec, kde se v lesích mezi Skuhrovem a Českou Třebovou pohřešovala houbařka. Společně s Policií a dalšími hasičskými jednotkami jsme se přesunuli k pátrání v oblasti Palice. Houbařka byla zdárně nalezena v pořádku.  Foto 

 

 

  5.10.2017 nás po půl osmé večer vyzval KOPIS k odstranění spadlého stromu v obci Sázava. Společně s jednotkou HZS jsme strom rozřezali a odklidili ze silnice.  Foto   

 

 

   30.9.2017 Po dlouhé době jsme se vydali na společný výlet. Vyrazili jsme vláčkem směr Ostrava. Zde byla na plánu prohlídka muzea HZS moravskoslezského kraje a areálu Dolních Vítkovic.   Foto

 

 

  27.9.2017 nás KOPIS povolal na požár školy do obce Žichlínek ....   naštěstí se jednalo o taktické cvičení ....   Foto

 

 

  8.- 9.9.2017 Městské slavnosti a dálkový pochod Lanškrounská kopa. Stejně jako loni, jsme rozbalili stánek s občerstvením na klidnějším místě a to před základní školou na Jiráskově náměstí. Po oba dny jsme se snažili účastníky slavností napojit a nakrmit, aby si tuto akci co nejvíc užili.   Foto

 

 

 ​2.9.2017 Jedenáctý ročník "Lanškrounského poháru". Páteční příprava v nás vyvolávala lehce depresivní nálady. Lilo nám za krk a předpověď nebyla nic moc. Sobota se k nám ovšem zachovala neskutečně příznivě a tudíž sedmnáct družstev mužů, 7 družstev žen a tři družstva veteránů soutěžila v polojasném počasí. Ku cti domácího družstva veteránu lze říci, že v hlavní soutěži neskončilo poslední a svoji kategorii vyhrálo.  Foto

 

 

  31.8.2017 Chvíli před osmou hodinou ranní, nás KOPIS povolal na požár lesa za obec Trpík. Vyjeli jsme s oběmi Tatrami a po trošku dobrodružné a terénní cestovní vložce, dorazili na vrchol kopce. Zde už to byla otázka spíše silných svalů a rycí techniky, ale požár byl zdolán v celku rychle.  Foto

 

 

  12.8.2017 Pozvání od našich kolegů z Rudoltic v rámci dne s hasiči se nedalo odmítnout. Ukázali jsme široké veřejnosti jak naši techniku, tak i něco z praktické činnosti. Diváci měli možnost shlédnout ukázku uhašení hořícího automobilu.  Foto

 

 

 

 

 8.7.2017 Naše soutěžní družstvo veteránů vyrazilo k našim sousedům do Dolního Třešňovce na soutěž veteránů. Ajelikož se to tak nějak sešlo, rozhodli jsme se, že se zůčastníme i hlavní soutěže. Věkový průměr je sice dvakrát i víckrát vyšší než u týmů v popředí tabulky, ale to nás nestresovalo. Jak se ukázalo, nejen mládí, ale i zkušenosti patří k soutěžení, zvlášť když se jedná o nástřiky. Vyklubalo se z toho krásné šesté místo z šestnácti zůčastněných týmů mužů. A nakonec perlička...  druhé místo ve veteránech.   Foto 

 

 

  25.6.2016Využili jsme pozvánky kempu Knoflík prezentovat naší techniku a práci na dětském dnu, který zde byl toto nedělní odpoledne pořádán. Děti i rodiče si mohli prohlédnout a vyzkoušet naši techniku a všichni hasiči rádi zodpověděli všechny všetečné dotazy.  Foto

 

 

  17.6.2017  Po roční přestávce se team našich soutěžících vydal navštívit veteránskou (na jinou už totiž výkonostně nemáme) soutěž k našim kamarádům do Horního Třešňovce. Sice se projevila pauza, ale i tak jsme nezklamali a těsně podlehli místním borcům. Druhé míst bereme všema deseti  Foto

 

 

  6.6.2017 nás chvíli před jedenáctou hodinou večerní vyslal KOPIS na požár chaty do rekreační oblasti Obora. Jednalo se o požár verandy a střechy chaty. Vyjeli jsme s oběmi Tatrami a prováděli hasící a vyklízecí práce.  Foto 

 

 

   22.5.2017 Nás KOPIS povolal na požár plotu v chatové oblasti Lískovec u Lanškrouna. Vyjeli jsme s oběmi Tatrami a společně s HZS jsme prováděli hašení plotu a kompostu. 

 

 

  13.5.2017 Za krásného slunečného dopoledne jsme za hasičárnou připravili pro sbory našeho okrsku I. kolo soutěže v požárním sportu. A jelikož se to loni velmi osvědčilo, přidali jsme i kategorii  Mladí hasiči, aby i rodiče viděli, co se jejich potěr naučil. Menší blížící se přeháňka sice urychlila společné vyhodnocení, ale nezkalilo to pocit z dobrých výsledků i předvedených výkonů.  Foto

 

 

  10.5.2017 nás těsně před druhou hodinou odpolední povolal KOPIS na požár nákladního auta na ulici Husovu v Lanškrouně. Zde jsme společně s HZS uhasili požár kabiny.  Foto

 

 

  8.5.2017 chvíli po deváté hodině večerní nás KOPIS povolal na požár domu do obce Valteřice. Vyjeli jsme s oběmi Tatrami a prováděli hasební práce v dýchací technice dle pokynů velitele zásahu.

 

 

  6.5.2017 Za krásného slunečného dne jsme vytáhli raft, vyhnali pavouky a vyrazili potrénovat ovládání raftu na divokou vodu. Využili jsme tradiční vypouštění pastvinské přehrady a sjeli úsek Nekoř - Litice nad Orlicí.   Foto

 

 

  19.4.2017 Těsně po deváté ráno nás KOPIS povolal na požár osobního auta do obce Damníkov. Zde jsme prováděli hašení v prostoru půdy a vytažení auta z garáže.  Foto

 

 

  5.4.2017 Loni jsme obnovili dávnou tradici našeho sboru, a tou je střílení na vajíčka. Bratr Štěpánek se toho opět ujal, připravil a naplnil spoustu vajíček, která členové a příznivci sboru zdařile odstřelovali vzduchovkama. A jak je to v každé pohádce zvykem, nejlepší byli posléze odměněni  Foto

 

 

  18.2.2017 nás ve třičtvrtě na tři odpoledne povolal KOPIS na požár sklepa do obce Luková. Prováděli jsme hašení v dýchací technice v zakouřeném sklepě.

 

 

4.2.2017 nás těsně před osmou hodinou ranní povolal KOPIS na požár domu v Lanškrouně. Zde jsme prováděli hasební práce a následné vyklízení postižených prostor.

 

 

  2.2.2017 nás o půl dvanácté dopoledne povolal KOPIS na vytažení nákladního auta z příkopu v obci Trpík.

 

 

  30.1.2017 nás ve třičtvrtě na dvě odpoledne povolal KOPIS na železniční nehodu na přejezdu u kafilérky v Žichlínku. Zde se střetl osobní vlak s nákladním autem. Po zajištění bezpečnosti osob ve vlaku si nehodu převzali drážní hasiči a drážní inspekce.

 

 

22.1.2017 Těsně před třetí hodinou ráno nás KOPIS povolal na požár kotelny domu v Horní Čermné. Vyjeli jsme s oběmi Tatrami a prováděli průzkumné a hasební práce v prostoru půdy a kotelny.

 

 

13.1.2017 Jako každý rok je tu Výroční valná hromada našeho sboru. Za přítomnosti vedení města a hostů z okolních sborů, jsme zhodnotili právě skončený rok 2016 a vytyčili si cíle, roku nadcházejícího.

 

 

 Dne 13.ledna 2017 od 18. hod. na stanici HZS v Lanškrouně proběhne Výroční valná hromadu Sboru dobrovolných hasičů v Lanškrouně. Srdečně zveme všechny členy sboru. 

 

 

  6.12.2016 nás před půl druhou v noci povolal KOPIS na požár v jedné z Lanškrounských firem. Vyjeli jsme s oběma tatrami a po příjezdu tvořili druhý proud na střechu v dýchací technice. Naštěstí se jednalo o požár malého rozsahu, takže jsme byli jen záloha před případným rozšířením.

 

 

  25.11.2016 Proběhlo na lanškrounském zámku taktické cvičení s tématem požár v půdním prostoru. vytvořili jsme dopravní vedení s rozdělovačem a druhý útočný proud do půdního prostoru.  Foto

 

21.11.2016 nás před třináctou hodinou vyslal KOPIS na únik nebezpečné látky do jedné z místních firem. Prováděli jsme ředění vodou z hydrantů především v kanalizaci a splach silnice. 

 

 

21.11.2016 nás před půl desátou ráno vyslal KOPIS s oběma Tatrami na požár nákladního auta mezi Výprachtice a Heřmanice. Prováděli jsme kontrolu vozidla pomocí termokamery a zálohu na místě události.

 

 

  11. a 12.11.2016 OBORA, tentokrát v novém areálu u Hurta. Páteční zaměstnání proběhlo v lesích mezi Albrechticemi a Mezilesím, kde jsme dělali figuranty pro výcvik kynologů. Bylo to dlouhé, mrazivé a hladové. .... Zhruba po dvou a půl hodinách spánku začala druhá část, společná s hochy od záloh AČR. Opět jsme si zopakovali základy sebeobrany, procvičili první pomoc, zastříleli na střelnici v Lukové a završili společným cvičením - metody START - třídění velkého počtu zraněných, jejich transport a předání lékařům.  Foto

 

 

  22.10.2016 Proběhlo každoroční cvičení okrsku č.5, které připravili naši kamarádi z Horního Třešňovce. Na pěti stanovištích proběhla tématická cvičení jako první pomoc, toporafie, orientace v terénu překonávání překážek a podobně. Příjemné odpoledne jsme zakončili u nich v hasičárně.  Foto

 

 

  8.10.2016 Pro náš "klub důchodců" a jejich příznivce jsme uspořádali výlet na nedalekou tvrz Bouda. Hoši si prohlédli místa, která se zbraní v ruce bránili, a zavzpomínali na dřívější léta.  Foto

 

 

  9. - 10.9.2016 Po nějaké době dohadování a vyjednávání jsme se rozhodli, že obohatíme naši pokladnu výdělkem z prodeje na lanškrounské kopě. Zvolili jsme strategicky možná méně lukrativní místo mimo hlavní náměstí, a to na náměstí Jiráskově. I tak si myslíme, že jsme si svou klientelu našli, a pokud to bude jen trochu možné, za rok nás tam najdete znovu.   Foto

 

 

  3.9.2016 proběhl již desátý ročník (to to letí) Lanškrounského poháru. Za krásného, věru letního počasí, se jej zůčastnilo 31 soutěžních týmů ve třech kategoriích. Kaňkou na této úspěšné akci je, že se jej nezůčastnilo domácí mužstvo. Tak snad příště...  Foto

 

 

Valná hromada SDH Lanškroun proběhne dne 10.8.2016 od 18. hod.

Výtah z programu:
- zajištění soutěže Lanškrounský pohár 3.9.2016
- zajištění občerstvení KOPA 2016
- vyznamenání členů

 

 

 

 

 

 

  27.6.2016 jsme byli požádáni o provedení ukázky techniky a prezentaci naší činnost na dvoře ZŠ Dobrovského v Lanškrouně. Žáci byli seznámeni s prací dobrovolných hasičů a měli možnost si osahat a vyzkoušet naši výzbroj a výstroj.   Foto 

 

 

4.6.2016 nás KOPIS krátce po třiadvacáté hodině povolal na nádražní ulici v Lanškrouně, kde se z domu utrhla římsa. Předpokládalo se, že je možnost, že se pod troskami nachází nějaké osoby. Po průzkumu místa se tato skutečnost naštěstí neprokázala.

 

 

  1.6.2016 Konečně nám vyšel dět(d)ský den přesně na středu a tak jsme pro naši mládež a posléze i dospělé připravili několik vypečených her, odměněných nějakou tou sladkostí a na závěr jako třešničku, opékání uzenin.  Foto

 

 

  29.5.2016 jelikož je kalendář akcí všech sborů v okrsku dost napěchovaný, uskutečnil se okrsek premiérově v neděli. A jelikož je počet družstev čím dál nižší, rozhodli jsme se do soutěže zapojit i mládež, která se nám v okrsku naštěstí rozrůstá. Bohužel sobotní večerní přívalový deštík nacucal sportoviště vodou, a tak hlavní rozhodčí společně s vedoucími týmů shledal dráhy pro "stovky" z bezpečnostních důvodů nezpůsobilými, a tak jsme si dali útoky dvoukolově. Naše týmy se naštěstí neztratili a skončili na stupních vítězů. Důchodci druzí, starší žáci první a nejmladší potěr na třetím místě.  Foto

 

 

  24.5.2016 jsme byli KOPISem vysláni na pročištění ucpaného kanálu a odčerpání vody po vydatném a intenzivním dešti z laguny, která se vytvořila u nové lukostřelnice.  Foto

 

 

  21.5.2016 jsme byli KOPISem vysláni na požár propan-butanového vařiče do obce Lubník. Společně s HZS jsme prováděli ochlazování lahvě do jejího vyhoření.  Foto

 

 

  7.5.2015 Jelikož jsme absolovovali výcvik s raftem na rybníce, využili jsme možnosti zopakovat něco takového na divoké vodě. A co nejlépe poslouží?? Každoroční vypouštění pastvinské přehrady. Trasa:  Nekoř - Potštejn. Ovládání a souhra na divoké vodě je naprosto odlišná než na klidné vodě a pro mnohé obrovská zkušenost. Zvláště při tak luxusním počasí.  Foto

 

  30.5.2016 Sobotní dopoledne jsme využili možnosti nabídky HZS ke společnému výcviku na vodě a ve vodě. Procvičili jsme záchranu osob na vodě, ovládání raftu a řešení krizových situací spojených s plavbou na raftu.  Foto

 

 

2.4.2016 Chvíli po druhé hodině odpolední nás KOPIS vyslal na požár travního porostu do katastru obce Rudoltice. Vyjeli jsme dvěma cisternami a prováděli hašení trávy.   Fotogalerie z výjezdu

 

 

  Dne 23.3.2016 od 17:00 hod., proběhla na hasičárně obnovená tradice "Střílení na vajíčka". Střílolo se v kategorii ženy a to vzduchovkou ze stoje, a v kategorii muži, a to prakem a hliněnkami.  Foto

 

 

  Koncem února byla ve Strážní ulici zbourána budova bývalé hasičské zbrojnice, která ve svých modernějších dějinách sloužila jako základna záchranné služby. Tento uvolněný prostor bude sloužit částečně jako parkovací plocha a část bude zazeleněna.  R.I.P.

 

 

20.1.2016 jsme byli po druhé hodině ranní povoláni KOPISem na požár kotelny v obci Horní Čermná. Naštěstí se jednalo o požár menšího rozsahu a tak jsme prováděli převážně odvětrávání a vyvážení věcí z kotelny.

 

 

16.1.2016 nás KOPIS před 13. hod. vyslal na požár sazí v komíně v obci Luková.

 

 

15.1.2016 Dnes odpoledne se konala na hasičárně Výroční Valná Hromada našeho sboru. Společně s hosty jsme zhodnotili uplynulý rok a probrali plán práce na letošní.  Foto
 


 

28.11.2015 Blíží se vánoční čas a s ním je tu i tradiční vánoční měření sil v bowlingu. Klání to bylo urputné, férové ale hlavně zábavné. Všichni zůčastnění si ho velmi užili.   Foto

 

 

  7.11.2015 První sobota v listopadu je již tradičně věnována společnému cvičení spolu s kamarády ze záloh AČR na Starém mlýně v Oboře. Opět jsme si procvičili převážně zdravovědu, sebeobranu, střelbu (letos pro změnu z luku) a po setmění tradiční shrnutí vědomostí z celého dne. Téma znělo: havárie prostředku hromadné dopravy s větším množstvím zraněných.  Foto

 

 

31.10.2015 Každoroční výcvik okrsku padl letos na náš sbor. Dlouho jsme přemýšleli jaké téma zvolit. Nakonec, jak to tak bývá, nápad přišel u píva. Otázka zněla: "Co budou hasiči dělat, když by hořela nová vyhlídka na sjezdovce? Jak tam dostanete vodu?" No a bylo to ....  zdroj vody jsme posunuli až na hráz Olšového rybníka, ať to není tak jednoduché, sezvali okolní sbory, a kdo by to byl řekl .... Vodu jsme tam dostali v celku lehce .....   Foto

 

 

  9.9.2015 Náměstí v Lanškrouně ožilo složkami IZS, které se sešly, aby prezentovali svoji práci v rámci světového dne první pomoci pořádaného Českým červeným křížem. Předvedli jsme naší cisternu i dopravní automobil, a jelikož to byla akce převážně pro školy, prezentována byla zejména naše práce s mládeží.   Foto

 

 

  5.9.2015 Sešel se rok s rokem a opět je tu "Lanškrounský pohár" tentokrát s přízvyskem 2015 a dle propočtu statistiků je to již 9.ročník. Počasí bylo objednáno, dráha i zázemí připraveno, tudíž nic nebránilo k jejímu zahájení. Místní soutěžní družstvo předvedlo jeden ze svých lepších výkonů, ale protože víme, že s věkovým průměrem převyšujícím 40 let, nemůžeme mladým gazelám konkurovat, byli jsme s desátým místem ze sedmnácti nadmíru spokojeni a chuť si spravili v kategorii veteránů, kde jsme obsadili 1.místo.  Foto 

 

 

28.8.2015 Dnes odpoledne jsme byli požádáni a ukázku naší techniky a práce, v rámci loučení s létem na lanškrounském koupališti. Dovezli jsme ukázat naší Tatru, vše ochotně ukázali, zodpověděli zvídavé otázky a jako bonbónek si mohli přihlížející vyzkoušet práci s džberovou stříkačkou a stříkání vody na cíl.

 

 

  15.8.2015 jsme vyrazili na výlet. Jako destinaci jsme zvolili nedaleké Kouty nad Desnou, s přečerpávací elektrárnou Dlouhé Stráně. Po exkurzi valná většina vyrazila na horní nádrž ať za použití lanovky, busu, vlastních nohou a odvážlivci i koloběžky. Velmi zdařilá akce byla zakončena deštíkem, který po třech nedělích úmorného vedra přišel více než vhod.  Foto

 

 

  10.8.2015 nás těsně před druhou hodinou odpolední povolal KOPIS na požár pole pod Mariánskou horu. Zde jsme prováděli hašení a dovoz vody od Čermenského koupaliště.  Foto

 

 

  8.8.2015 jsme byli našimi sousedy z Dolního Třešňovce pozváni na oslavy při příležitost 135. výročí jejich založení. Zůčastnili jsme se jejich slavnostního průvodu od hasičárny na místo oslav a předvedli jim i veřejnosti techniku, kterou disponujeme.  Foto

 

 

  18.7.2015 Po krátké, ale intenzivní bouřce nás KOPIS vyslal nejprve na spadlý strom na cyklostezce na výjezdu z Lanškrouna směr Albrechtice, který jsme pomocí motorové pily rozřezali a odstranili mimo cestu a posléze na výpomoc "profíkům" na utrženou střechu na jednom lanškrounském rodinném domku. Zde jsme provedli provizorní opravu a zajištění střechy. Foto   Foto

 

 

  17.7.2015 nás chvíli před druhou hodinou odpolední vyzval KOPIS k výjezdu na hořící pole vedle cyklostezky na Albrechtice. Zpočátku se zdálo, že se jedná o požár menšího rozsahu, ovšem zvednuvší se vítr nás přesvědčil o opaku. Pa částečně stojícím obilí, které přecházelo ve strniště s ležící slámou, požár doslova letěl, takže se na na zasaženou plochu bezmála dvaceti hektarů sjelo 10 jednotek ve druhém stupni požárního poplachu.  Foto

 

 

  14.7.2015 odpoledne nás KOPIS vyzval k výjezdu na dopravní nehodu osobního vozu, které skončilo mimo komunikaci. Vyjeli jsme s cisternou i DAčkem. Zajistili jsme místo nehody proti požáru a únikem provozních kapalin a trochu prořezali křoví, aby se k autu dalo lépe dostat.  Foto

 

 

  11.7.2015 Je to už tradice, že navštěvujeme soutěž VCÚ v požárním útoku u našich kolegů v Dolním Třešňovci. Bohužel se nám v hlavní soutěži příliš nedařilo, a i přes velkou fanouškovskou podporou, jsme po nevalném výkonu obsadili sice bodované, ale až 14.té místo. Tento dojem jsme maličko vylepšili při soutěži veteránů, kde jsme obsadili druhé místo.  Foto

 

 

  26.6.2015 jsme pro ZŠ v Damníkově jako jedna ze složek IZS provedli ukázku naší činnosti. Děti se seznámili s naší prací a prohlédli si naši techniku.  Foto
Napsali o nás: http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/damnikovske-deti-zapolily-s-usmevem-20150706.html
 

 

 

  12. - 14.6.2015 se na atletickém stadionu Romana Šebrleho konaly Krajské soutěže v požárním sportu. V pátek to byla soutěž Pardubického a Královehradeckého kraje HZS, v sobotu soutěž mužů a žen dobrovolných hasičů Pardubického a Královehradeckého kraje a neděle byla ve znamení dorostenců Pardubického kraje. Náš sbor byl požádán o zajištění občerstvení  po celé tři dny, čehož jsme se zhostili, myslím, se ctí. I přes negativní postoje, které tuto soutěž z některých stran předcházely, se akce za krásného slunečného počasí vydařila a měla velmi vysokou sportovní úroveň.  Foto

 

 

11.6.2015 nás KOPIS povolal na požár trávy na "škvárák" na sídlišti U Papíren. Společně s HZS jsme provedli uhašení a prolití okolní trávy.   Foto

 

 

6.6.2015 Soutěž VCÚ v Horním Třešňovci ....  Na tuto soutěž jsme se připravili ...  středečním tréninkem, který neušel pozornosti skautů okolních týmů a nahnal trochu strach ...  Hlavní soutěž proběhla útokem na sklopky a potom nástřik ...  sklopky moc nevyšly, ale nástřik je naše silná disciplína a pátým nejlepším časem jsme zamíchali pořadím ...  na veterány slušný výkon a v součtu konečné sedmé místo a devět bodů do tabulky ...  Veteráni proběhli o poznání lépe a nejlepší čas v nástřiku i sklopkách nám zajistil první místo.  Foto

 

 

 

4.6.2015 Dnes jsme byli KOPISem vyzváni ke dvěma událostem. ...  Těsně před polednem to byl nahlášený požár v areálu stavebnin v Lukové. Naštěstí se jednalo o planý poplach. Odpoledne jsme byli opět vyzváni na požár travního porostu u železniční trati v Damníkově. Zde jsme prováděli hasební práce jedním C proudem.  Foto

 

 

4.6.2015 od dnešního dne byla vydána výstraha na nebezpečí vzniku požárů  odkaz

 

 

24.5.2015 společně s dalšími jednotkami našeho hasebního obvodu jsme se dnes dopoledne zůčastnili taktického cvičení "Plnění Bambi vaku v podvěsu vrtulníku". Procvičili jsme taktiku zřizování čerpacího stanoviště, pravidla pro jeho provoz a následně i konkrétní plnění.  Foto

 

 

  9.5.2015 jsme jako každoročně společně s okrskem č.5 uspořádali Okrskovou soutěž v požárním sportu u nás za hasičárnou. Stalo se bohužel tradicí, že mančaftů ubývá, nové krve je pomálu a ti skalní, i když opět o rok starší se scházíme stále. Z toho vyplývá, že karegorie I je stále méně obsazena, ovšem v kategorii II je stále více družstev. Naše družstvo za příjemného počasí v tvrdé konkurenci obsadilo krásné druhé místo.  FOTO ,

 

 

  21.4.2015 nás chvíli po desáté hodině dopolední povolal KOPIS na požár bytu do Dolního Třešňovce. Společně s HZS jsme prováděli odvětrávání, kontrolu okolí zasažené místnosti a vynášení ohořelých předmětů.  Foto 

 

 

16.4.2015 nás KOPIS povolal na požár stodoly do obce Květná. Jednalo se naštěstí o požár menšího rozsahu, a tak jsme tvořili pouze zálohu na místě události.

 

 

  1.4.2015 nás KOPIS povolal na dopravní nehodu autobusu u obce Damníkov, kde jsme s naším Dopravním automobilem působili jako zázemí pro cestující z převráceného autobusu. Další část jednotky provedla v Lanškrouně otevření zabouchnutých dveří jednoho nezodpovědného občana.   Foto

 

 

31.3.2015 nás KOPIS povolal v důsledku sněhové kalamity která ochromila republiku, na sled dopravních nehod v úseku Lanškroun Rudoltice. Provedli jsme vytažení pár traktorů, nákladní a osobní auto, čímž jsme přispěli k opětovnému zprůjezdnění této frekventované komunikace.

 

 

25.2.2015 nás chvilku po dvaadvacáté hodině povolal KOPIS na nahlášený výbuch tlakové lahve do Anenské Studánky. Na místě se naštěstí ukázalo, že se jedná o planný poplach.

 

 

  5.2.2015 Chvíli před jednou hodinou ranní nás KOPIS povolal na požár domu do Lukové. Vyjeli jsme s oběma Tatrami a prováděli hašení zejména střechy, zhruba nad polovinou objektu.  Foto

 

 

13.1.2015 Po druhé hodině ranní nás KOPIS vytáhl z postelí a vyslal nás na podezření požáru kotelny domu v Horních Heřmanicích. Zde se ukázalo, že se jednalo "pouze" o zakouřený sklep a chodba, která byla následně odvětrána.

 

 

12.1.2015 Od 18:00 se konala ustavující schůze nově zvoleného výboru SDH. Byl zvolen nový starosta a obsazeny všechny posty potřebné ke zdárnému chodu našeho sboru.

 

10.1.2015 jsme byli KOPISEM vyzváni k sérii výjezdů na různé události spojené se srážkami a větrem, které naši republiku tento výkend potrápili. U nás se jednalo především o odklízení spadlých stromů v celém hasebním okrsku. 

 

 

  9.1.2015 Za přítomnosti vedení města a hostů z řad okolních sborů se dnešního večera konala Výroční valná hromada našeho sboru. Zazněly hodnotící zprávy, zdravice našich hostí a po čtyřech letech byl zvolen nový výbor sboru. Po dvaceti letech ukončil starostování Martin Dušek a nový vzejde z ustavující schůze. Následná konstruktivní debata nad problémy sboru a mnohdy i celého světa se protáhla do brzkých ranních hodin.  FOTO